Инициативи на Емил Стоянов 

С Ivo Volman (Европейска Комисия) и Harry Verwayen (Eвропеана) по време на третата конференция, посветена на Европеана

29.03.2011
С Ivo Volman (Европейска Комисия) и Harry Verwayen (Eвропеана) по време на третата конференция, посветена на Европеана


следваща категория

нагоре