Комисия по култура, образование и медии 

Емил Стоянов предложи Европейският съюз да се изучава в средните училища

Днес, 19ти май Емил Стоянов внесе предложение в Комисията по образование и култура за пилотен проект, изискващ Европейският съюз да стане част от предметите, включени в учебния план на училищата за средно образование.

повече


Първа размяна на мнения относно Знака за европейско наследство.

На своето заседание на 1ви юни, Комисията по култура, образование и медии ще обсъди предложението на Европейската Комисия за въвеждане на Знака за европейско наследство, чиито общи цели са засилване на чувството на европейските граждани за принадлежност към Европейския съюз на основата на споделени елементи от историята и наследството, както и оценяване на многообразието и засилване на междукултурния диалог.

повече


предишна 1 2

нагоре