Актуални новини 

Повече сигурност и прозрачност в търговията с деривативи

Актуални новини - 29/03/2012 | 16:24

Законодателство, внасящо повече сигурност и прозрачност в търговията с  извънборсови деривативни инструменти, бе гласувано този четвъртък. Търговията с деривативи, според много анализатори, е сред причините за глобалната финансова криза. На 9 февруари парламентът и съветът постигнаха предварително споразумение по регламента. 

 

Според регламента  извънборсовите деривативни договори трябва да минават клиринг през т.нар. централни контрагенти (ЦК), намалявайки по този начин кредитния риск към контрагента или, казано по друг начин, риска една от страните по договора да обяви фалит.

 

В преговорите депутатите отстояха изискването всички договори, свързани с деривативи (не само търгуваните извън борсите), да бъдат регистрирани в централизирани дата центрове или регистри на транзакции, които да публикуват обобщена информация за позициите по класове деривативи, предоставяйки по този начин на участниците ясен поглед върху пазара.

 

Работата на ЦК ще бъде наблюдавана от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), който ще може да дава и да отнема разрешения за работа на вътрешния пазар на ЕС.

 

Преговарящите от страна на парламента засилиха ролята на ЕОЦКП, като улесниха процедурата за блокиране на разрешенията за ЦК. Те също постигнаха изискване за задължителна медиация от страна на ЕОЦКП в споровете между националните администрации по отношение на разрешенията за работа на ЦК.

 

Депутатите постигнаха опростяване на режима за пенсионните схеми по отношение на задължението за клиринг. За тези схеми задължението няма да е в сила за период от три години, с възможност за удължаване с още две плюс една, при доказана необходимост.

 

Съветът и комисията приеха предложението на парламента за оценка на приложението на законодателството от страна на комисията. Тази оценка ще обхваща ефективността на надзора над ЦК и ролята на ЕОЦКП в процеса на даване на разрешения за дейност на ЦК.

 

Комисията ще представи доклад, придружен при необходимост от предложения, до парламента и съвета не по-късно от три години след влизането на регламента в сила.

 

 

Още от Актуални новини:

» 16/11/2012 | 13:39 Актуални новини - Бих искал да Ви информирам, че на 15.11. помолих ръководството на Европейския парламент да прекрати моя мандат

» 27/09/2012 | 14:42 Актуални новини - 27 септември - Международен ден на туризма

» 19/09/2012 | 16:39 Актуални новини - Регистрирайте се сега: Конференция на тема „Европейските столици на културата” на 15 - 17 октомври в Брюксел

» 18/09/2012 | 12:21 Актуални новини - Калас: До 2050 година ще ограничим максимално броя на жертвите от катастрофи

» 13/09/2012 | 15:56 Актуални новини - Европейският парламент застава зад по-доброто качество и отчетност за банковия надзор

» 12/09/2012 | 14:48 Актуални новини - Барозу призова за обединие и общи усилия в борбата срещу кризата

» 29/08/2012 | 23:14 Актуални новини - Пресконференция по повод посещението на Комисията по култура, образование и медии в Пловдив

» 29/08/2012 | 15:32 Актуални новини - Кои горещи теми ще бъдат обсъдени в Европейския парламент през втората половина на 2012?

» 28/08/2012 | 10:02 Актуални новини - Известни са трите финалиста за наградата LUX за 2012 г.

» 10/07/2012 | 16:50 Актуални новини - Ключово изменение на евродепутата Емил Стоянов прие Комисията по култура, образование и медии

нагоре