Актуални новини 

За една амбициозна система на данък върху финансовите сделки гласува Европейският парламент в Страсбург

Актуални новини - 23/05/2012 | 15:31

Предложеният данък върху финансовите сделки (FTT) трябва да бъде направен така, че да обхване максимален брой пазарни участници и избягването му да бъде неизгодно, заяви Европейският парламент в становище, гласувано в сряда. В него депутатите призовават също приемането на данъка да не бъде блокирано, дори ако само някои от държавите членки застанат зад него. 

 

Данъчните ставки, предложени от Комисията (0,1% за акции и облигации и 0,01% за деривати), са определени в текста като подходящи.Парламентът призовава за въвеждането на данък върху финансовите сделки (FTT) от близо две години. Законодателното предложение на Комисията бе представено в края на 2011 година. Според последното проучване на Евробарометър 66% от гражданите на ЕС подкрепят подобен данък.

 

Със становището си Парламентът добави към предложението на Комисията допълнителен „принцип за място на емитиране“, според който финансовите институции, разположени извън зоната на FTT, също ще бъдат задължени да плащат данък, в случай че търгуват ценни книжа, които първоначално са издадени в рамките на зоната.

 

Така например сделки с акции на компанията „Siemens“, първоначално издадени в Германия и търгувани между финансови институции, базирани съответно в Хонконг и САЩ, ще бъдат обект на новия данък. Според предложението на Комисията подобни транзакции биха попаднали извън обхвата на данъка, тъй като се осъществяват от финансови институции, намиращи се извън зоната на FTT.

 

Предложеният от Комисията „принцип на установяване“ също е запазен. Според него акциите, издадени извън ЕС, но търгувани впоследствие от поне една институция, установена в рамките на зоната, ще бъдат включени в обхвата на данъка.

 

Резолюцията вдига залозите и прави избягването на FTT потенциално много по‑скъпо, отколкото плащането му. Вземайки за пример подхода за облагане с таксови марки в Обединеното кралство, текстът свързва правото на собственост на дадена ценна книга с плащането на данъка. Ако плащането на данък бъде избегнато по някакъв начин, собствеността на ценната книга няма да бъде гарантирана. При сравнително ниската стойност на FTT рискът от загубата на право на собственост би надвишил значително всяка потенциална „печалба“ от избягването му.

 

Ако не е възможно данъкът да се въведе на цялата територия на ЕС от самото начало, трябва да бъде предвиден вариант за засилено сътрудничество, се казва в резолюцията. Въпреки това в нея се признава, че въвеждането на данъка в ограничен брой държави членки може да доведе до подкопаване на единния пазар и че следва да бъдат предприети мерки за предотвратяването на това.

Още от Актуални новини:

» 16/11/2012 | 13:39 Актуални новини - Бих искал да Ви информирам, че на 15.11. помолих ръководството на Европейския парламент да прекрати моя мандат

» 27/09/2012 | 14:42 Актуални новини - 27 септември - Международен ден на туризма

» 19/09/2012 | 16:39 Актуални новини - Регистрирайте се сега: Конференция на тема „Европейските столици на културата” на 15 - 17 октомври в Брюксел

» 18/09/2012 | 12:21 Актуални новини - Калас: До 2050 година ще ограничим максимално броя на жертвите от катастрофи

» 13/09/2012 | 15:56 Актуални новини - Европейският парламент застава зад по-доброто качество и отчетност за банковия надзор

» 12/09/2012 | 14:48 Актуални новини - Барозу призова за обединие и общи усилия в борбата срещу кризата

» 29/08/2012 | 23:14 Актуални новини - Пресконференция по повод посещението на Комисията по култура, образование и медии в Пловдив

» 29/08/2012 | 15:32 Актуални новини - Кои горещи теми ще бъдат обсъдени в Европейския парламент през втората половина на 2012?

» 28/08/2012 | 10:02 Актуални новини - Известни са трите финалиста за наградата LUX за 2012 г.

» 10/07/2012 | 16:50 Актуални новини - Ключово изменение на евродепутата Емил Стоянов прие Комисията по култура, образование и медии

нагоре