Комисия по култура, образование и медии 

Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии


Днес, на заседанието на Комисията по култура на Европейския парламент беше приет докладът на Marie-Thérèse Sanchez-Schmid "Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии". Г-н Емил Стоянов направи 2 предложения за промени в доклада. Първото предложение относно създаването на нови и новаторски финансови инструменти, както на европейско, така и на национално ниво, които да бъдат адаптирани към специфичните нужди на тези индустрии, беше прието с голямо мнозинство.

Второто предложение, приканващо Европейската комисия и държавите-членки да обсъдят възможностите за създаване на европейски и национални специализирани фондове за финансирането на тези индустрии предизвика дебат и при гласуването не достигнаха няколко гласа, за да бъде прието.

"Смятам, че създаването на този фонд е изключително важно за бъдещето подпомагане и развитие на културните и творческите индустрии, защото те поради своя не съвсем комерсиален характер, се нуждаят от облекчено финансиране, което банките не могат да осигурят. Убеден съм, че в недалечно бъдеще тази идея ще узрее и ще бъде приета."

Още от Комисия по култура, образование и медии:

» 22/06/2012 | 19:54 Комисия по култура, образование и медии - Асамблея по програмата в областта на цифровите технологии

» 24/10/2011 | 10:21 Комисия по култура, образование и медии - Евродепутати ще се запознаят с културното наследство на Пловдив

» 15/06/2011 | 15:09 Комисия по култура, образование и медии - Комисан Андрула Василиу иска повече инвестиции за образование и култура

» 12/05/2011 | 11:38 Комисия по култура, образование и медии - Изказване на Емил Стоянов по доклада "Отключване на потенциала на културните и творческите индустрии"

» 03/02/2011 | 15:37 Комисия по култура, образование и медии - Емил Стоянов предлага създаването на специализирани фондове за финансиране на културните индустрии

» 27/10/2010 | 16:20 Комисия по култура, образование и медии - Важно ли е седмото изкуство за културата на Европа?

» 27/10/2010 | 09:53 Комисия по култура, образование и медии - Vassiliou: Целта ни е да имаме 40% висшисти в ЕС

» 02/09/2010 | 14:55 Комисия по култура, образование и медии - Емил Стоянов прокарва промяна в образователната програма на Европейския съюз

» 27/05/2010 | 10:24 Комисия по култура, образование и медии - Първа размяна на мнения относно Знака за европейско наследство.

» 19/05/2010 | 11:48 Комисия по култура, образование и медии - Емил Стоянов предложи Европейският съюз да се изучава в средните училища

нагоре